Varje cigarett du väljer
bort är en seger!

OM NIKOTIN OCH NIKOTINABSTINENS

ÄR DET FARLIGT ATT ANVÄNDA NIKOTINLÄKEMEDEL?

Att använda nikotinläkemedel anses inte utgöra någon stor hälsorisk. Framför allt inte om man jämför med risken att röka eller att börja röka igen om man redan har slutat. Nikotinet i sig är inte det som orsakar tobaksrelaterade sjukdomar som exempelvis lungcancer. Det gör istället de mer än 6500 olika ämnen i cigarettröken, varav ungefär 150 är bevisat som skadliga. Nikotinets effekter är kopplat till dosen och försvinner när kroppen inte tillförs mer nikotin. Nikotinläkemedel är därmed alltid ett säkrare alternativ än tobak.

 

HUR PÅVERKAR NIKOTIN KROPPEN?

Nikotin kan tas upp av kroppen på många olika sätt. Lättast är via slemhinnor i till exempel munnen samt via lungvävnaden. När nikotin når hjärnan utsöndras dopamin, vilket är den signalsubstans som ger oss en belöning. Tobaksanvändare kan uppleva nikotin som både stimulerande, fokuserande och dämpande. Effekten beskrivs bland annat som en känsla av ökat välbefinnande och att man känner sig bättre till mods.

 

VAD HÄNDER I KROPPEN VID NIKOTINABSTINENS?

Det är vanligt att få både emotionella och fysiska besvär av nikotinabstinens. Det är ofta dessa besvär som gör det svårt att bli rökfri. Förutom att känna ett starkt behov efter att röka kan andra obehag uppstå. Dåligt humör, ängslan och rastlöshet är vanliga besvär om man valt att fimpa. Syftet med nikotinläkemedel är att tillföra kroppen rent, väl avvägt nikotin, så att man inte känner abstinenssymtomen. När man känner sig redo kan man trappa ned sitt användande av nikotinläkemedel för att på sikt bli helt nikotinfri.

 

 

 

 Köp Zonnic här
 Köp Zonnic här