Är coronavirus COVID-19 mer farligt för rökare?
scroll-to-top
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
Corona COVID 19 Och Rökning
Corona COVID 19 Och Rökning

Rökning och coronavirus COVID-19

Rökare och coronaviruset COVID-19 är ingen bra kombination. 🦠

Sämre immunförsvar, sämre lungkapacitet och sämre andning är vanligt hos rökare. Det finns inte tillräckligt med studier för att vara säkra på att rökare löper högre risk att smittas av coronavirus. Däremot är det mycket som talar för att rökare som drabbas av COVID-19 kan få betydligt värre svårigheter än icke-rökare.

Eftersom viruset sätter sig på i luftvägarna och i lungorna kan det drabba rökare betydligt värre än icke-rökare.

Det positiva är att du kan förbättra ditt immunförsvar och din andning väldigt snabbt efter att ha slutat röka. Om du har funderat över att sluta röka så kan detta vara ett bra tillfälle.

rökning och coronavirus COVID-19

Allt om corona och rökning

Är corona mer farligt för rökare?

Studier visar att risken att drabbas allvarligt av coronasmitta kan vara betydligt större för rökare. 🚬

I Kina och Italien är män mer drabbade än kvinnor. En anledning kan vara att män röker i betydligt större utsträckning där än vad kvinnor gör.

Det finns ännu inga konkreta bevis på att rökare har ökad risk att drabbas av coronaviruset COVID-19. Rökning ökar kontakten mellan händer och ansikte vilket ska undvikas i så hög grad som möjligt för att slippa bli smittad.

Det finns dock tydliga indikationer på att symptomen av COVID-19 är mycket värre för rökare än icke-rökare. Detta är på grund av alla negativa konsekvenser som rökning har på andningssystemet och lungorna. 

Är corona mer farligt för före detta rökare?

Det finns ännu inga studier som påvisar att före detta rökare löper större risk att drabbas allvarligt av coronavirus COVID-19. Däremot skadar rökning lungorna och vissa av de skadorna är långvariga eller permanenta. Detta kan öka risken att drabbas värre av COVID-19, men med största sannolikhet är risken ändå lägre än för nuvarande rökare.

Rökning sänker immunförsvaret

Rökare får sänkt immunförsvar. Detta gör att rökare blir mer mottagliga för virus och löper större risk att drabbas allvarligt. Det innefattar:

 • Högre risk att drabbas av olika virus, influensa och lunginflammation.
 • Högre risk att drabbas allvarligt och få mer långvariga sjukdomar som resultat.

Corona och immunförsvaret

Studier visar att en stor gemensam faktor för de som drabbas hårdast av corona är sämre immunförsvar. Sämre immunförsvar kan bero på många anledningar såsom ålder, eventuella underliggande sjukdomar, genetik och livsstil. För att förbättra immunförsvaret och förbereda din kropp på bästa sätt för att motverka corona kan du:

 • Sluta röka – Immunförsvaret blir starkare bara dagar efter att du slutat röka.
 • Motionera lagom – Regelbunden motion har bevisad positiv effekt på immunförsvaret.
 • Sov – Genom att sova rätt mängd (vanligtvis mellan 7-9 timmar om natten) håller du ditt immunsystem på topp.
 • Ät rätt – En bra och varierad kost är en god hjälp för ditt immunförsvar.
 • Drick mindre alkohol – Alkohol och andra droger har en negativ effekt på immunsystemet.
 • Stressa mindre – Hög stress kan ha en negativ effekt på ditt immunförsvar. Försök att hitta lugnande aktiviteter som kan hjälpa dig att stressa mindre.

Följer du ovan tips så kommer du förbättra dina chanser att hantera virus på ett bra sätt. Tänk förstås på att följa aktuella regler och rekommendationer för kontakt med andra människor och hygien. Känner du av symptom eller om du blir exponerad för någon som är sjuk bör du rådfråga vårdpersonal.

Rökning påverkar andningssystemet

Rökning har en negativ inverkan på andning och hälsan på dina luftvägar. 😷

 • Det skapar irritation i luftstrupen, framförallt i vindröret och i röstlådan.
 • Minskar lungfunktion. Man får andfåddhet på grund av svullnad och förträngning av lungans luftvägar, samt för mycket slem i lungkanalerna
 • Reningssystemet i lungorna försämras. Det innebär att fler gifter stannar kvar som skapar lungirritation och skador.
 • Risken för lunginfektion ökar. Man kan uppleva symptom som hosta och pipande andning.

Corona och andningssystemet

Viruset multiplicerar sig och infekterar angränsande celler. Oftast så börjar de symptomen bak i halsen och visar sig genom ont i halsen och torr hosta.

Efter det så kryper viruset ner i lungorna och inflammerar slemhinnorna. Det kan skada lungorna och gör att de måste arbeta hårdare för att tillföra syre till blodet.

 • Brukar först visa sig som torr hosta eller ont i halsen.
 • Efter ett tag kan besvären öka och det blir svårare att andas då lungornas slemhinnor svullnar upp.

Försämrat syreflöde i lungorna kan innebära att lungorna fylls med vätska och döda celler. Då kan lunginflammation uppstå.

Rökning ökar blodtrycket

Röker du en cigarett ökar ditt blodtryck temporärt. 🩸 Det finns ännu inga klara bevis på att blodtrycket ökar permanent från rökning. Däremot finns det en betydligt ökad risk för stroke och hjärtinfarkt, vilket är förknippat med högt blodtryck. Rökare får dessutom ökad risk för plack på insidan av artärerna.

Är coronavirus farligare om man har högt blodtryck?

Undersökningar visar att patienter med högt blodtryck har drabbats illa i större utsträckning än de som har normal blodtrycksnivå. Då blodtryck i sig inte borde ha någon större inverkan på hur drabbad man blir av COVID-19 tror man istället att det kan ha att göra med medicinen som används för att behandla högt blodtryck. Bevis saknas ännu och det är förstås viktigt att följa sin läkares råd och inte avbryta pågående medicinering på eget bevåg.

Är corona mer farligt om man använder e-cigaretter / vaping

Det finns studier som visar på att röka skadar lungorna. 

Experter förutspår att även e-cigaretter (vaping) kan ha negativa effekter för en person som drabbas av coronaviruset COVID-19. Det finns dock inga studier på coronavirus COVID-19 och vaping specifikt.

Är corona mer farligt om man snusar?

Har snusare ökad risk att drabbas av coronavirus COVID-19? Det finns ingen forskning på snusare och coronavirus ännu. Snus påverkar inte lungorna på samma sätt som cigaretter men det är ändå inget som är bra för kroppen, till exempel genom den belastning det medför på hjärta och kärl. Grundförutsättningarna för att hantera en infektion kan därmed försämras.  Det är heller inte bra att frekvent plocka in och ut snus ur munnen då handhygien är viktig för att slippa bli smittad eller sprida smittan till andra.

Svårare att sluta röka under coronavirus-pandemin

Att sluta röka är troligtvis det bästa du kan göra för din hälsa, men det är inte lätt. Innan du får belöningen med alla positiva hälsoeffekter som ett rökstopp medför kommer du att uppleva en svårare tid. Det kommer att sätta din självdisciplin på prov och därför är det bäst att sluta röka under en period när självförtroendet är på topp.

COVID-19 medför inte bara negativa konsekvenser för samhället. Det påverkar även oss som individer.

 • Isolering från andra människor
 • Stress och rädsla över att man själv eller närstående ska bli drabbade
 • Stress och rädsla över sin arbetssituation och ekonomi

Dessa faktorer riskerar att skapa depression och ångest för många av oss i samhället. Psykisk ohälsa kan göra det svårare för dig som vill sluta röka.

Om du tidigare har lyckats sluta kan även risken för ett återfall öka. Cigaretterna är luriga och frestar med en temporär flykt från ångesten. Men flykten är bara kortsiktig och de ökar din ångest i längden.

Att hålla dig ifrån cigaretterna är det absolut bästa du kan göra. Du löper mindre risk att drabbas illa av viruset. Dessutom hjälper det din ekonomi. Du får alltså mindre anledning att oroa dig.