Att hjälpa en vän eller familjemedlem att sluta röka

Att ha en nära vän eller en familjemedlem som röker kan vara jobbigt och en orsak till mycket oro. För att uttrycka sin oro och sitt stöd på bästa sätt är det bra att vara försiktig och göra det på rätt sätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom tips och råd för vad du som vän eller anhörig kan tänka på när någon försöker sluta röka.

Uttryck din oro på ett stöttande sätt

När du närmar dig din vän eller familjemedlem för att diskutera deras rökning, är det viktigt att göra det på rätt sätt och med medvetenhet om deras känslor. Att börja samtalet med att säga att du bryr dig om dem och att du är orolig för deras hälsa kan hjälpa till att skapa en öppen och stödjande atmosfär.

Även om din oro är stark är det viktigt att inte använda skräckinformation eller låta din egen oro ta överhand. Det kan ibland ha motsatt effekt och istället skapa ett motstånd eller irritation istället för att motivera till en förändring.

Genom att vara sparsam med ytterligheter och istället fokusera på att lyssna och vara empatisk kan du skapa en atmosfär som främjar öppenhet och tillit i samtalet. Detta kan göra det lättare för dem att öppna upp och dela sina tankar och känslor med dig.

Visa intresse och stötta i planering

Att visa intresse för din väns eller familjemedlems planer kring att sluta röka kan vara väldigt hjälpsamt och stödjande. Genom att fråga om deras tankar, känslor och mål relaterade till rökningen visar du att du tar deras kamp på allvar och att du vill vara en del av deras stödprocess.

Det kan också vara en möjlighet för dem att reflektera över sina egna motiv och att identifiera eventuella hinder eller utmaningar som de kan ställas inför.

Respektera beslut och rätt att göra egna val

Slutligen är det viktigt att respektera din väns eller familjemedlems beslut och rätt att göra sina egna val. Trots att du kanske önskar att de skulle sluta röka, är det viktigt att komma ihåg att det är deras liv och deras hälsa som det handlar om.

Genom att visa förståelse och empati för deras situation kan du hjälpa till att skapa en ömsesidig respekt och tillit. Detta kan göra det lättare för dem att känna sig bekväma med att dela sina tankar och känslor med dig, och att öppet diskutera eventuella hinder eller utmaningar de kan ställas inför på sin väg mot ett rökfritt liv.

“Cold turkey” fungerar sällan

När man slutar röka ”cold turkey”, det vill säga att man slutar helt och hållet utan att gradvis minska konsumtionen, kan röksuget och nikotinbegäret vara svåra att hantera. Detta kan ofta leda till återfall i rökning. Enligt studier drabbas upp till 76 % av personer som inte får stöd av återfall inom bara en vecka efter att de har slutat. Det betonar vikten av att ha stöd och strategier för att hantera abstinenssymtom när man försöker sluta röka.

Öka chanserna med 50-60 procent

Att nikotinersättningsmedel som till exempel spray, portionspåsar, sugtabletter eller plåster verkligen hjälper de som vill sluta röka, är nu allmänt erkänt bland forskare. En sammanställning av 136 olika studier (Hartmann-Boyce et al 2018) visade att om man använder nikotinersättningsmedel så ökar chanserna att bli rökfri med mellan 50 och 60 procent.