”Med rätt hjälpmedel och motivation kan nästan alla sluta röka”

Alla rökare vet hur svårt det är att sluta röka.
Orsaken är bland annat att cigaretterna snabbt transporterar nikotinet och triggar hjärnans belöningssystem.
– Men med rätt hjälpmedel och motivation kan nästan alla sluta röka, säger docenten och beroendeexperten Karl Olof Fagerström.

Har du bestämt dig för att det är dags att fimpa för gott?

Då har du tagit det första steget på en resa som kan rädda ditt liv – det är också en av de finaste presenterna som du kan ge dig själv och dina nära.

Visst kan det kännas tufft, ja nästan omöjligt till en början, men belöningen är desto bättre.

Mer ork, högre livskvalitet, bättre hälsa, mer pengar över till annat och en massa andra fördelar är bara några av effekterna av att slopa cigaretterna.

Nyfiken på Zonnic nikotinspray?


 

Beroendeexperten Karl Olof Fagerström om abstinens


8 000 skadliga ämnen

I Sverige dör omkring 12 000 personer varje år till följd av rökning. Varannan rökare dör dessutom i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år.

I tobaksrök finns, enligt expertorganisationen Psykologer mot tobak och Socialstyrelsen, mer än 8 000 skadliga ämnen och omkring 60 av dessa ämnen är kända som cancerframkallande.

Men rökning ökar inte bara risken för cancer, det finns en mängd andra sjukdomar där rökning är en av de främsta riskfaktorerna till.

Testa Zonnic niktoinspray!

Ger effekt mot röksuget på en minut.

Nikotinspray

Svårigheten att sluta

När Karl Olof Fagerström arbetade med narkotikaberoende på 1970-talet förvånades han över att så många av dem berättade att det var lika svårt att sluta röka som att sluta med narkotika.

– Jag tyckte det lät konstigt, för på den tiden betraktades rökning mest som en ful ovana och de som hade svårt att sluta var viljesvaga eller hade dålig karaktär, berättar Karl Olof och fortsätter:

– Men om man lyckats bryta ett narkotikaberoende kunde man väl inte vara viljesvag?

Han började därför att studera den forskning som fanns, för att ta reda på orsaken till varför det egentligen är så svårt att sluta röka.

En smart hjälp på din resa till att bli rökfri!

Här får du reda på mer om Zonnic portionspåsar

Kemiskt beroende

En av orsakerna till svårigheterna är att det skapas ett kemiskt beroende när en person börjar att röka. Hjärnan formas helt enkelt om. Nikotinet inriktar sig på hjärnans receptorer och gör så att man som vanerökare behöver cigaretten för att man ska må som vanligt.

– Dessutom skapar hjärnan fler receptorer vilket leder till att det blir en överaktivitet när och om man försöker sluta, säger Karl Olof.

– Det visar sig som abstinensbesvär, vilket kan göra det väldigt svårt att sluta med cigaretterna.

Hjälp att sluta

Den värsta abstinensen bruka gå över på några dagar och efter två till tre veckor har hjärnans receptorer lugnat ner sig betydligt. Men det kan ta flera år innan suget efter att röka försvunnit helt, förklarar beroendeexperten Karl Olof Fagerström.

Karl Olof var tidigt inne på att nikotinprodukter var ett av de bästa sätten att hjälpa människor till ett rökfritt liv.

– Nikotin är naturligtvis farligt, men det är inte tillnärmelsevis så skadligt som rökning. För mig handlar det om “harm reduction”, skademinimering. Det riktigt hälsovådliga med rökning är att vi just andas in röken, förklarar Karl Olof.

Öka chanserna med 50-60 procent

Att nikotinersättningsmedel som till exempel spray, portionspåsar, sugtabletter eller plåster verkligen hjälper de som vill sluta röka, är nu allmänt erkänt bland forskare. En sammanställning av 136 olika studier (Hartmann-Boyce et al 2018) visade att om man använder nikotinersättningsmedel så ökar chanserna att bli rökfri med mellan 50 och 60 procent.

De olika receptfria nikotinläkemedlen mot rökning fungerar olika när det gäller hur nikotinet når hjärnans receptorer.

– Man kan säga att inget slår cigaretten, säger Karl Olof Fagerström.

– När du tar ett bloss tar det 15 sekunder för nikotinet att nå hjärnan. Plåster är långverkande och tar ett par timmar på sig att ge effekt. Spray är det som ligger närmast cigaretten, det tar ungefär en minut innan effekten kommer.

Tillgängligheten har ökat

En stor skillnad mot när Karl Olof Fagerström arbetade med de första nikotinersättningsmedlen är att de nu går att köpa receptfritt. De flesta medlen går att hitta på just de ställen där man köper cigaretter.

– Det är jättebra att tillgängligheten har ökat så kraftigt, säger han. Ju färre hinder vi sätter mellan rökare och rökavvänjningsmedel desto bättre är det, säger Karl Olof.

Olika nikotinläkemedel passar olika bra för olika människor. Det fina med att det i dag finns en så stor palett av effektiva nikotinläkemedel är att du kan hitta något som passar just dig och dina behov.

I dag finns nikotinläkemedel bland annat på apotek, i livsmedelsbutiker och online, men man måste vara 18 år fyllda för att köpa nikotinläkemedel.

Vanans makt

En sak som tidigt framgick för Karl Olof Fagerström var att rökberoende inte bara består av ett fysiskt behov. Det handlar lika mycket om vanans makt.

– Rökning handlar om mer än nikotin. Om du till exempel ställer en röksugen person inför valet mellan ett nikotinhjälpmedel och en nikotinfri cigarett, så kommer de flesta att välja den nikotinfria cigaretten. Och det har att göra med vanan av att hålla i en cigarett, känslan i munnen och lungorna, säger Karl Olof.

Så om nikotinersättningsmedlet tar hand om röksuget, så måste den som vill sluta röka ta hand om resten.

– Även om det kan låta konstigt så är det en god idé att ändra andra saker i livet samtidigt som du slutar med cigaretterna, säger Karl Olof Fagerström.

– Som att ta upp en hobby eller börja träna. Det är saker som hjälper dig att fokusera på annat än att röka.

Stress är en trigger

Ett annat sätt att bli lyckosam med rökavvänjningen är att sluta i samband med semestern.

– Stress är en stark trigger för att vilja ha en cigarett, säger han. Och på semestern är stressnivåerna lägre, vilket gör att du blir mer motiverad.

Ett annat tips är också att låta din familj, dina vänner och kollegor veta om att du försöker slutat röka. Det kan leda till att du kan få stöd och uppmuntran på din resa, speciellt om du skulle känna dig frestad att ta en cigarett.

– Ja, försök inte sluta i hemlighet. Det har visat sig att den som söker stöd hos sin omgivning har bättre förutsättningar för att lyckas än den som inte gör det, avslutar beroendeexperten Karl Olof Fagerström.

Zonnic munspray – snabbverkande, effektiv och smakar gott!