Snus och graviditet

En fråga som ofta dyker upp är hur snus påverkar graviditeten. Flera studier visar att snusning under graviditeten faktiskt kan vara direkt farligt för barnet.

Alla tobaks- och nikotinprodukter bör undvikas

Något som är både omdiskuterat och undersökt är hur rökning under graviditet påverkar barnet. Än finns det inte lika mycket forskning om snusets inverkan.
Nyligen genomförde Karolinska Institutet en undersökning kring riskerna vid snusning under graviditeten och kopplingen till spädbarnsdöd. Två miljoner barn registrerades i studien där drygt en procent av mammorna snusade. Resultatet av studien visade att snusning under graviditeten ökade risken för död med 70 procent under det första levnadsåret oavsett orsak, samt att det mer än trefaldigt ökade risken för plötslig spädbarnsdöd. Att riskerna vid snusning kunde jämföras med måttlig rökning, vilket motsvarar en till nio cigaretter per dag, indikerar att snusning kan medföra allvarliga risker under en graviditet.

Snus under graviditeten kopplat till ökad risk för plötslig spädbarnsdöd | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Spädbarnets hjärtfunktion kan påverkas

Snus och rökning kan påverka hjärtfrekvensen hos spädbarn även efter födseln. Det visar en annan studie av Karolinska Institutet. Det spelade ingen roll ifall mamman enbart snusat eller rökt i början av graviditeten, eller om hon använt tobaksprodukter under hela graviditeten. Oavsett om mamman rökte eller snusade, var förändringarna i barnens hjärtaktiviteter likvärdiga.

Slutsatsen från studien var att det bästa är att undvika att utsätta barnet för alla typer av nikotinprodukter under hela graviditeten.

Rökning är farligare än snusning

En sak som cigaretter och snus har gemensamt är att de båda innehåller nikotin. Nikotin påverkar flertalet hormoner i våra kroppar, såsom stresshormoner, vasopressin, endorfiner, tillväxthormon och adrenokortikotropt hormon (ACTH). Snus kan ge motsvarande eller högre mängder nikotin i blodbanan än cigarettrökning och som vi nämnt tidigare så kan snus under graviditeten medföra allvarliga komplikationer för barnet.
Det finns långt många fler farliga ämnen i cigaretter än snus. Därmed finns det fler risker med rökning än med snusning eftersom röken dras ned i de känsliga lungorna.

Slutsatsen är att det finns fler risker med rökning än snusning för blivande mammor. Men det finns ändå många riskfyllda komplikationer av snus. Därför bör tobaks- och nikotinprodukter generellt undvikas i samband med graviditet.

För att veta mer, läs en artikel ur Läkartidningen om riskerna med snusning under graviditet.

Går det bra att snusa tobaksfritt snus under graviditeten?

Du bör inte snusa under tiden du ammar. Nikotinet förs över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Du bör inte heller snusa tobaksfritt snus under graviditeten eftersom det innehåller nikotin. Däremot finns det helt tobaks- och nikotinfria alternativ. Du som försöker bli eller är gravid, tala med mödravården. Våra munhålespray och munhålepåsar innehåller båda nikotin. Därför rekommenderar vi dig inte att använda våra produkter under en graviditet.

Svenska kvinnor och snus

Antalet kvinnor som snusar i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren och enligt Folkhälsomyndigheten uppgav 7% av alla svenska kvinnor att de snusar. Det motsvarar en siffra på 365 626 personer.

Användning av olika typer av snus bland deltagare i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)