Konsekvenser av rökning

Söker du motivation för att fimpa cigaretterna? Här hittar du en lista över effekter av rökning. Hur rökning påverkar kroppen, vilka biverkningar och vilka sjukdomar du riskerar att drabbas av.

När du läst listan om vad som händer i kroppen tänker du kanske ”är det inget slut på eländet”.

Jo! Funderar du på att dra ner på rökningen, eller att sluta, har du tagit det första steget. Det är aldrig för sent att sluta. Våra kroppar har en otrolig förmåga att återhämta sig! Varje cigarett du väljer bort är en seger. 🏆


 

Biverkningar av att röka – Listan du måste läsa


Olika slags beroende av att röka:

 • Kemiskt – nikotin är beroendeframkallande och kroppen upplever abstinens i brist på nikotin.
 • Psykologiskt – upplevelsen att något saknas när man inte röker
 • Socialt – vissa situationer triggar behovet att röka, som fester, fikapausen
 • Vana – i samband med första koppen kaffe på morgonen, efter maten, när telefonen ringer

Hur påverkar rökning håravfall?

Rökning påverkar din blodcirkulation negativt.

Genom minskad tillförsel av blod och syre kan rökningen påverka hårsäckarna. Orsakerna till varför vi blir tunnhåriga är många, men rökning kan bidra till att försämra miljön för dina hårsäckar.

Det kan vara en anledning till att du tappar hår.

Hur påverkar rökning huvudvärk?

De allra flesta har någon gång haft huvudvärk. För det mesta är det helt ofarligt och går över av sig själv. 🤯

Ofta handlar huvudvärk om spänningar, men kan också orsakas av rökning. När du tänder en cigarett så frigörs bland annat en giftig gas (kolmonoxid) och den kan orsaka huvudvärk.

Varför får man huvudvärk av rökning?

Kolmonoxid (giftig gas) skapas vid förbränningen av de naturliga ämnena i en cigarett.

Röda blodkroppar skickar syre till alla kroppens organ. Men kolmonoxid binder röda blodkroppar starkare än syre. Det gör att de röda blodkropparna transporterar kolmonoxid istället för syre runt i kroppen.

Kolmonoxid kan orsaka yrsel, huvudvärk och illamående.

Hur påverkar rökning ögonen?

Rökning riskerar att försämra synen. Du kan drabbas av grå starr, en ögonsjukdom som gör att allting ser lite suddigt ut.

Jämfört med icke-rökare drabbas rökare också oftare av så kallad ”åldersblindhet”. 🙈

När du röker ökar risken för katarakt, även kallad grå starr. Grå starr ger en suddig syn och vid allvarligare besvär är operation enda lösningen. Jämfört med icke-rökare riskerar rökare i högre omfattning utveckla åldersförändringar i gula fläcken. Det kan leda till så kallad ”åldersblindhet” där rökning är en utlösande orsak.

Hur påverkar rökning tänderna?

Börjande tandlossning drabbar både rökare och icke-rökare. Det förrädiska är att rökning maskerar de första varningstecknen!

Rökare kan missa första tecknen på problem. Tandköttet ser bättre ut än det faktiskt är. Därför upptäcker du inte problemet förrän det börjar bli besvärligt på riktigt.

Tänderna missfärgas också av röken. 🙊

Varningstecknen på begynnande tandlossning kan vara att tandköttet blöder eller känns ömt. Som rökare riskerar du att missa tecknen, eftersom blodcirkulationen är sämre hos rökare. Det kan leda till att tandköttet ser bättre ut än det faktiskt är, vilket kan medföra att sjukdomen inte upptäcks förrän i ett senare stadium då den kan bli betydligt svårare att behandla.

Hur påverkar rökning ont i halsen och hosta?

Rökning kan bidra till hosta och ont i halsen. Röken irriterar slemhinnorna i halsen. Det kan leda till sveda eller smärta.

Hosta är i grunden en skyddsmekanism som kroppen använder för att hålla luftvägarna rena.

Misstänker du att din hosta är något mer än en förkylning? 🤧 Då bör du ta dig till din vårdcentral och låta dem titta på dig.

Ihållande hosta och jobbig hosta med slem (rökhosta), kan vara symtom på KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Misstänker du att du har KOL? Då bör du uppsöka din vårdcentral för att få en säker diagnos. De kan också hjälpa dig att sluta. Det viktiga är att du tar reda på varför du hostar så att du kan få rätt behandling.

Hur påverkas lungorna av rökning?

Rökning drabbar alla på olika sätt. Men allas lungor blir skadade av rökning.

I lungorna finns miljoner små blåsor och när du röker förstörs de. När du röker dras dessutom bland annat tjära ner i lungorna. Det gör det svårare för dem att transportera syre och se till du kan andas ordentligt.

När du röker får lungorna allt svårare att ta upp syre. Rökning innebär att lungorna får ta emot både tjära och kolmonoxid vilket ytterligare försvårar transporten av syre. Rökning drabbar individer olika, men skadan som uppstår är permanent. Den försämring som uppstår när du röker övergår i en normal åldrandeprocess när du slutar med cigaretterna. Risken att drabbas av svårare andningsproblem minskar.

Hur påverkar rökning magen?

Kan man få ont i magen av rökning? Ja, ämnen i röken kan göra att tarmrörelserna försämras. Magen behöver då jobba hårdare vilket kan leda till smärta och stressmage.

Risken finns att rökare kan drabbas av magsår eftersom rökning påverkar immunförsvaret. Rökning gör också att det tar längre tid för sår att läka.

Vanliga symtom av rökning är smärta i övre delen av magen, snabb mättnadskänsla och illamående.

Hur påverkar rökning ämnesomsättning?

Rökning ökar din ämnesomsättning och kan också minska aptiten.

Det kanske skapar en oro för att gå upp i vikt av rökstopp. Men studier visar också på det rakt motsatta – många som rökt en längre tid går istället upp i vikt. Anledningen är att kroppen vant sig vid cigaretternas gifter.

Hur påverkar rökning hjärtat och risken för hjärtinfarkt?

Rökning gör det svårare för hjärtat att arbeta.

Varför? I tobaksröken finns bland annat partiklar som gör det svårt för kroppen att upp syre. Det i sin tur sätter press på hjärtat som får svårare att göra sitt jobb, att pumpa runt blodet i kroppen.

I tobaksröken finns bland annat kolmonoxid som blockerar de röda blodkropparna och minskar kroppens förmåga att ta upp syre. Det blir svårare för hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen. Studier visar att kvinnor som röker får sin första hjärtinfarkt i genomsnitt 14 år tidigare än de som är rökfria.

Hur påverkar rökning hjärt- och kärlsjukdomar?

Den vanligaste dödsorsaken för rökare är just hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt före 40 års ålder är fem gånger större för den som röker än bland icke-rökare.

Blodkärlens funktion försämras av rökning och risken ökar för att blodproppar bildas. I jämförelse med icke-rökare så är risken dubbelt så stor att du som rökare drabbas av hjärtsjukdom, åderförkalkning och stroke. Rökning leder till att fett och avlagringar utvecklas på insidan av blodkärlen. Dessa ökar i sin tur risken för hjärtinfarkt.

Flera studier visar också att tobaksrökningen ger upphov till inflammationer i blodkärlens väggar. Det har betydelse för förfettningsprocessen och förkalkning av kärlen. Som rökare är risken också större att drabbas av åderförfettning i stora kroppspulsådern. Det kan leda till det som brukar kallas ”fönstertittarsjuka”. Det är en kärlsjukdom som beror på minskad blodcirkulation i benen och gör att du känner smärta, oftast i vaderna, och tvingas stå still tills det släpper. I allvarliga fall kan det leda till amputation. Enligt Hjärt Lungfonden är nio av tio som får sjukdomen rökare.

Hur påverkar rökning blodtryck?

Nikotinet påverkar stresshormonerna i kroppen. Det påverkar i sin tur puls och blodtryck.

När du röker stiger blodtrycket under ett par minuter. Den första cigaretten på morgonen är den som ger den största blodtrycksökningen. Bekymret med ett högt blodtryck är att det ökar risken för en hjärtinfarkt.

Det höga blodtrycket ökar risken för stroke, men också för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumpförmåga. Det enda sättet att veta om man har förhöjt blodtryck är att mäta det. Symptomen är sådana att det är lätt att tro att de handlar om något annat, som lätt huvudvärk och trötthet.

Hur påverkar rökning blodcirkulation?

När du röker minskar blodcirkulationen i kroppen.

Eftersom den försämras tar det tid för inflammationer att läka. Dessutom belastas hjärtat och tvingas slå snabbare.

Blodet transporterar syre och näring till kroppens alla organ. Dina celler, muskler och inre organ kan då arbeta optimalt. Mjölksyra och slaggprodukter transporteras också bort av blodet vilket ger dina muskler en möjlighet att återhämta sig. Bra blodcirkulation gör bland annat att inflammationer kan läka ut. När du röker hämmas de här funktionerna. Mindre syre än normalt transporteras ut till dina organ och trycket på blodet ökar när det pumpas runt i kroppen vilket kan höja ditt blodtryck. Ditt hjärta belastas eftersom det tvingas slå snabbare. Blodet blir mer trögflytande, slemhinnorna i artärerna skadas och du får minskat blodflöde till dina fingrar och tår.

Rökning sjukdomar

Varje bloss du tar frigör tusentals giftiga partiklar och gaser. Dessa transporteras sedan ut i kroppen med hjälp av blodet och bryter ner kroppens försvar.

Vilka sjukdomar kan man få av rökning?

Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligaste rökningsrelaterade sjukdomsgruppen. Därefter lungsjukdomar. Risken att drabbas av cancer ökar. Rökningen kan också leda till magsår, nedsatt syn, benskörhet och tandlossning (parodontit).

Hur påverkar rökning infektioner i kroppen?

Känns det som att du blir förkyld varje gång någon hostar? Då har du säkert rätt. Rökning har en kraftig påverkan på immunsystemet och leder också till att kroppen får ett betydligt sämre skydd mot infektioner.

Hur påverkar rökning kondition och styrketräning?

Andningen blir sämre hos rökare. Det innebär att din förmåga att orka med längre pass eller öka intensiteten i din träning minskar när du röker.

Oavsett hur din träning ser ut kommer du inte att få ut maximal effekt. Kroppen kommer inte kunna göra sitt bästa.

Illamående – Hur påverkar rökning illamående?

Första gången du röker upplever du nog att kroppen reagerar. Inte bara med hosta utan också illamående.

De giftiga ämnena i tobaksröken gör att du kan känna dig yr och må illa.

Hur påverkar rökning trötthet?

Känns det som om du precis gått och lagt dig när klockan ringer på morgonen? 🥱 Det kan vara rökningen som är anledningen. Rökning har en negativ inverkan på din sömn. Den kan leda till att du vaknar på nätterna. Du får också svårare att somna och din djup- och REM-sömn minskar. Hjärnan och kroppen har då inte fått den vila den behöver för att du ska känna dig utvilad. Det gör att du sannolikt känner dig tröttare än nödvändigt på dagarna.

Hur påverkar rökning psykisk ohälsa?

Kan rökning ge psykisk ohälsa?

Det finns studier som visar att rökare har större risk att drabbas av depression än icke-rökare. Men vad det är i cigaretterna som orsakar detta det vet man ännu inte.

Däremot finns det idag tydliga bevis för att depression och stress minskar när man slutar röka.

Rökning konsekvenser:

 • Femton gånger högre risk att få lungcancer
 • Tio gånger högre risk att få KOL
 • Tio gånger högre risk att få matstrupscancer
 • Fem gånger högre risk att få hjärtinfarkt före 50.
 • Tre gånger högre risk att få hjärtinfarkt efter fyllda 50
 • Tre gånger högre risk att få stroke
 • Tre gånger högre risk att få cancer i urinblåsan