Sluta röka konsekvenser av rökning

Biverkningar av att röka - listan du måste läsa

Söker du motivation för att sluta röka? Här hittar du en lista över effekter av rökning, hur rökning påverkar kroppen, vilka biverkningar och vilka sjukdomar du riskerar att drabbas av.

När du läst listan om vad som händer i kroppen när du röker och du börjar närma dig slutet av texten, så tänker du kanske ”är det inget slut på eländet”. Det tuffa men samtidigt enkla svaret är att om du funderar på att dra ner på rökningen eller sluta röka så har du tagit det där första viktiga steget. Det är aldrig för sent att sluta röka. Våra kroppar har en otrolig förmåga att återhämta sig! Varje cigarett du väljer bort är en seger.

Från topp till tå - Vanliga frågor om konsekvenser av rökning

Hur påverkar rökning håravfall?

Eftersom rökning påverkar din cirkulation och med den tillförsel av blod och syre så kan rökningen också påverka dina hårsäckar. Orsakerna till varför vi blir tunnhåriga är många, men det finns studier som visar att rökning kan bidra till att försämra miljön för dina hårsäckar, vilket kan vara en anledning till att man tappar hår.

Hur påverkar rökning huvudvärk?

De allra flesta har någon gång haft huvudvärk, och för det mesta är det helt ofarligt och går över av sig själv. Ofta handlar huvudvärk om spänningar men kan också orsakas av rökning. När du tänder en cigarett så frigörs bland annat en giftig gas (kolmonoxid) och den kan orsaka huvudvärk.

Varför får man huvudvärk av rökning?

Kolmonoxid uppkommer vid förbränningen av de naturliga aromerna i en cigarett. Istället för att transportera syre i kroppen så binder kolmonoxid kroppens röda blodkroppar starkare än vad syre gör. Det medför att de röda blodkropparna transporterar kolmonoxid istället för syre till kroppens alla organ. Vid lindrig exponering kan kolmonoxid orsaka yrsel, huvudvärk och illamående.

Hur påverkar rökning ögonen?

Rökning riskerar att försämra synen och att drabbas av grå starr, en ögonsjukdom som gör att allting ser lite suddigt ut. Jämfört med icke-rökare så drabbas rökare också oftare av så kallad ”åldersblindhet”.

När du röker så ökar risken för katarakt, även kallad grå starr, enligt Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Grå starr ger en suddig syn och vid allvarligare besvär är operation enda lösningen. Jämfört med icke-rökare så riskerar rökare i högre omfattning utveckla åldersförändringar i gula fläcken, vilket kan leda till så kallad ”åldersblindhet” där rökning är en utlösande orsak.

Hur påverkar rökning tänderna?

Begynnande tandlossning drabbar både rökare och icke-rökare. Det förrädiska är att rökning maskerar de där första varningstecknen vilket gör att det kan vara lätt för en rökare att missa begynnande problem, tandköttet ser alltså bättre ut än det faktiskt är och man upptäcker inte problemet förrän det börjar bli besvärligt på riktigt. Tänderna missfärgas också av röken.

Varningstecknen på begynnande tandlossning kan vara att tandköttet blöder eller känns ömt. Som rökare riskerar du att missa tecknen. Blodcirkulationen är sämre hos rökare vilket kan leda till att tandköttet ser bättre ut än det faktiskt är, vilket kan medföra att sjukdomen kanske inte upptäcks förrän i ett senare stadium då den kan bli betydligt svårare att behandla.

Hur påverkar rökning ont i halsen och hosta?

Rökning kan bidra till hosta och ont i halsen. Röken irriterar slemhinnorna i halsen, vilken kan leda till sveda eller smärta. Hostan är i grunden en skyddsmekanism som kroppen använder för att hålla luftvägarna rena. Har du minsta misstanke om att din hosta är något mer än en förkylning så är det bra om du tar dig till din vårdcentral och låter dom titta på dig.

Ihållande hosta och jobbig hosta med slem, så kallad rökhosta kan vara symtom på KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Har du minsta misstanke om att du kanske har KOL så ska du uppsöka din vårdcentral för att få en säker diagnos och hjälp att sluta röka. Det viktiga är att du tar reda på varför du hostar så att du kan få rätt behandling.

Hur påverkas lungorna av rökning?

Rökning drabbar alla olika, men i lungorna finns miljoner små blåsor och när man röker förstörs dom. När man röker dras dessutom bland annat tjära ner i lungorna vilket gör det tufft för dom att göra sitt jobb och transportera syre och se till du kan andas ordentligt.

När du röker får lungorna allt svårare att ta upp syre. I dina lungor finns flera hundra miljoner lungblåsor och när du röker blir de förstörda och växer tyvärr inte tillbaka. Rökning innebär att lungorna får ta emot både tjära och kolmonoxid vilket ytterligare försvårar transporten av syre. Rökning drabbar individer olika, men skadan som uppstår är permanent. Det viktiga är att den försämring som uppstår när du röker övergår i en normal åldrandeprocess när du slutar röka och risken att drabbas av svårare andningsproblem minskar.

Hur påverkar rökning magen? 

Kan man få ont i magen av rökning? Ja, ämnen i röken kan göra att tarmrörelserna försämras, och magen behöver jobba mer vilket kan leda till smärta och stressmage. Risken finns att du som rökare kan drabbas av magsår eftersom rökning påverkar immunförsvaret. Rökning förlänger dessutom läkningstiden. Vanliga symtom är smärta i övre delen av magen, snabb mättnadskänsla och illamående.

Hur påverkar rökning ämnesomsättning?

Rökning ökar din ämnesomsättning och kan också minska aptiten. Vilket kanske skapar en oro för att sluta röka och gå upp i vikt. Men Fredrik Paulún, näringsfysiolog, och som skrivit boken ”50 genvägar till fettförbränning” visar också på det rakt motsatta – många som rökt en längre tid går istället upp i vikt. Anledningen är att kroppen vant sig vid cigaretternas gifter så den blir helt enkelt mindre känslig.

Läs mer om viktuppgång i samband med att sluta röka >

Hur påverkar rökning hjärtat och risken för hjärtinfarkt?                                

Det enkla svaret – rökningen gör det svårare för hjärtat att arbeta. Varför? I tobaksröken finns partiklar som gör att det blir svårt för kroppen att upp syre. Det i sin tur sätter press på hjärtat som får svårare att göra sitt jobb, det vill säga pumpa runt blodet i kroppen.

I tobaksröken finns bland annat kolmonoxid som blockerar de röda blodkropparna och minskar kroppens förmåga att ta upp syre. Det blir svårare för hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen. Överläkare och hjärtspecialist Morten Grundtvig skriver i sin avhandling ”Acute myocardial infarction in men and women ˗ different impact of smoking in the two genders. Analyses of a cohort study of 2281 patients admitted to hospital.”, att kvinnor som röker i genomsnitt får sin första hjärtinfarkt 14 år tidigare än de som är rökfria.

Hur påverkar rökning hjärt- och kärlsjukdomar?

Den vanligaste dödsorsaken för rökare är just hjärt- och kärlsjukdomar. Visste du att risken för att drabbas av en hjärtinfarkt före 40 års ålder är fem gånger större för den som röker än bland icke-rökare.

Blodkärlens funktion försämras av rökning och risken ökar för att blodproppar bildas. I jämförelse med icke-rökare så är risken dubbelt så stor att du som rökare drabbas av hjärtsjukdom, åderförkalkning och stroke. Rökning leder till att fett och avlagringar utvecklas på insidan av blodkärlen, dessa ökar i sin tur risken för hjärtinfarkt. Flera studier visar också att tobaksrökningen ger upphov till inflammationer i blodkärlens väggar, vilket har betydelse för förfettningsprocessen och förkalkning av kärlen. Som rökare är risken också större att drabbas av åderförfettning i stora kroppspulsådern, vilket kan leda till det som brukar kallas ”fönstertittarsjuka”. Det är en kärlsjukdom som beror på minskad blodcirkulation i benen och gör att du känner smärta, oftast i vaderna, och tvingas stå still tills det släpper. I allvarliga fall kan det leda till amputation. Enligt Hjärt Lungfonden är nio av tio som får sjukdomen rökare.

Hur påverkar rökning blodtryck?

Nikotinet påverkar stresshormonerna i kroppen och de påverkar i sin tur puls och blodtryck. När du röker stiger blodtrycket under ett par minuter och den där första cigaretten på morgonen är också den som ger den största blodtrycksökningen. Bekymret med ett högt blodtryck är att det ökar risken för en hjärtinfarkt.

Det höga blodtrycket ökar risken för stroke, men också för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumpförmåga. Det enda sättet att veta om man har förhöjt blodtryck är att mäta det. Symptomen är sådana att det är lätt att tro att de handlar om något annat, som lätt huvudvärk och trötthet.

Hur påverkar rökning blodcirkulation?

När du röker minskar blodcirkulationen i kroppen. Eftersom den försämras så tar det bland annat längre tid för inflammationer att läka. Dessutom belastas hjärtat och tvingas slå snabbare.           

Blodet transporterar syre och näring till kroppens alla organ.  Dina celler, muskler och inre organ kan då arbeta optimalt. Mjölksyra och slaggprodukter transporteras också bort av blodet vilket ger dina muskler en möjlighet att återhämta sig. Bra blodcirkulation gör bland annat att inflammationer kan läka ut. När du röker så hämmas de här funktionerna. Mindre syre än normalt transporteras ut till dina organ, trycket på blodet ökar när det pumpas runt i kroppen vilket kan höja ditt blodtryck. Ditt hjärta belastas eftersom det tvingas slå snabbare.  Blodet blir mer trögflytande, slemhinnorna i artärerna skadas och du får minskat blodflöde till dina fingrar och tår.

RÖKNING SJUKDOMAR                                       

Rökare riskerar att drabbas av en rad olika sjukdomar, en del av dom dödliga. Varje bloss man tar frigör tusentals giftiga partiklar och gaser, dessa transporteras sedan ut i kroppen med hjälp av blodet och bryter ner kroppens försvar.

Vilka sjukdomar kan man få av rökning?

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största rökningsrelaterade sjukdomsgruppen. Därefter lungsjukdomar. Risken att drabbas av cancer ökar. Rökningen kan också leda till magsår, nedsatt syn, benskörhet och tandlossning (parodontit).

Hur påverkar rökning infektioner i kroppen?

Känns det som att varje gång någon hostar så blir du förkyld. Då har du nog inte helt fel. Rökning har en kraftig påverkan på immunsystemet och leder också till att kroppen får ett betydligt sämre skydd mot infektioner.

Hur påverkar rökning kondition och styrketräning?

Det blir tuffare med andningen om du röker jämfört med icke-rökare. Det innebär att din förmåga att orka med längre pass eller öka intensiteten i din träning minskar när du röker. Det betyder att oavsett hur din träning ser ut så kommer du inte att få ut maximal effekt, kroppen kommer inte kunna göra sitt bästa.

Hur påverkar rökning illamående? 

Första gången man röker upplever nog de flesta att kroppen reagerar inte bara med hosta utan också illamående. De giftiga ämnena i tobaksröken gör att du kan känna dig yr och må illa.

Hur påverkar rökning trötthet?                                                     

Känns det som om du precis gått och lagt dig när klockan ringer på morgonen. Det kan vara rökningen som är anledningen. Rökning har en negativ inverkan på din sömn. Den kan leda till att du vaknar på nätterna, du får svårare att somna och din djup- och REM-sömn minskar. När du sedan vaknar så har hjärnan och kroppen inte fått den vila den behöver för att du ska känna dig utvilad. Vilket gör att du sannolikt känner dig tröttare än nödvändigt på dagarna.                                             

Hur påverkar rökning psykisk ohälsa?                                         

Kan rökning ge psykisk ohälsa? Det finns studier som visar att rökare har större risk att drabbas av depression än icke-rökare. Men vad det är i cigaretterna som orsakar detta det vet man ännu inte. Däremot så finns det idag tydliga bevis för att depression och stress minskar när man slutar röka.

Olika slags beroende av att röka:

 • Kemiskt – nikotin är beroendeframkallande och kroppen upplever abstinens i brist på nikotin
 • Psykologiskt – upplevelsen att något saknas när man inte röker
 • Socialt – vissa situationer triggar behovet att röka, som fester, fikapausen
 • Vana – i samband med första koppen kaffe på morgonen, efter maten, när telefonen ringer

Rökning konsekvenser:

 • Femton gånger högre risk att få lungcancer
 • Tio gånger högre risk att få KOL
 • Tio gånger högre risk att få matstrupscancer
 • Fem gånger högre risk att få hjärtinfarkt före 50.
 • Tre gånger högre risk att få hjärtinfarkt efter fyllda 50
 • Tre gånger högre risk att få stroke
 • Tre gånger högre risk att få cancer i urinblåsan