Föräldraskap och rökning: Hur påverkas dina barn?

Rökning i närheten av barn har allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Passiv rökning kan leda till astma, luftvägsinfektioner och plötslig spädbarnsdöd. Dessutom påverkar föräldrar som röker sina barns framtida vanor och attityder gentemot rökning. Om du är rökare och har barn, kan munhålepåsar vara ett bra sätt att försöka sluta röka. Det är ett receptfritt nikotinläkemedel som lindrar abstinensbesvär och nikotinbegär.

 I denna artikel går vi igenom hur barn kan drabbas av att en eller båda föräldrar röker. 

Passiv rökning och barnens hälsa

När barn utsätts för rök kan de drabbas av:

  • Astma och andningsproblem: Passiv rökning kan utlösa astma och förvärra befintliga andningsproblem hos barn​ (1)​.
  • Ökad risk för lunginflammation och bronkit: Barn som utsätts för rök löper större risk för luftvägsinfektioner​ (1) .
  • Försämrad lungfunktion: Kontinuerlig exponering för rök påverkar lungornas utveckling negativt​ (1)​.

Risk för plötslig spädbarnsdöd

Barn som utsätts för rök under graviditeten eller efter födseln löper högre risk för plötslig spädbarnsdöd. Nikotin och andra skadliga ämnen i cigarettrök påverkar barnets utveckling och hälsa negativt​ (1)​. 

Påverkan på barnens framtida vanor

Barn till rökande föräldrar löper tre gånger högre risk att själva börja röka i tonåren. Detta beror på en kombination av genetiska faktorer, miljöpåverkan och sociala normer​ (2)​. Föräldrar som röker fungerar ofta som oavsiktliga förebilder för sina barn.

Tips för att skydda dina barn

  1. Sluta röka: Det bästa sättet att skydda dina barn är såklart att sluta röka helt. Att sluta röka kan vara svårt, men det finns många sätt som kan hjälpa dig,  
  2. Skapa rökfria zoner: Håll hemmet och bilen fria från rök för att minimera barnens exponering​ (1)​. 
  3. Informera: Prata med dina barn om farorna med rökning och passiv rökning. Utbildning och medvetenhet kan hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i framtiden.

Stöd för att sluta röka

Att sluta röka är en utmaning, men det finns stöd att få. Professionell hjälp, stödgrupper och nikotinersättningsprodukter kan göra processen lättare. Det är avgörande för barns hälsa att föräldrar slutar röka. Genom att skydda dina barn från rök investerar du i deras hälsa och framtid. Börja idag för att skapa en rökfri miljö för hela familjen​.

Källor:

  1. https://www.camm.regionstockholm.se/miljohalsa-online/miljotobaksrok/barn-och-miljotobaksrok/ 
  2. https://tobaksfakta.se/rokande-foraldrar-ger-nara-tre-ganger-hogre-risk-att-tonaringen-borjar-roka/