Passiv rökning – ett hälso- och miljöproblem

Rökning berör inte bara rökaren. Även närstående och personer i rökarens omgivning kan påverkas negativt – även om de själva aldrig tar ett bloss. Att sluta röka kan alltså vara positivt för fler än dig själv. Din familj och dina vänner tjänar också på att du fimpar för gott.


 

Allt du behöver veta om passiv rökning


Vad innebär passiv rökning?

Passiv rökning betyder att du inte röker själv, men att du utsätts för tobaksrök från personer i din omgivning. På så sätt drabbas även du av allt det där skadliga som rökningen för med sig.

Att utsättas för miljötobaksrök, som det ibland kallas, under långa perioder är en lika stor hälsorisk som traditionell rökning. Fem till tio lungcancerfall om året kan kopplas till passiv rökning, och cirka 400 fall av hjärt och kärlsjukdomar.

Hur passiv rökning kan orsaka problem med min hälsa?

Att få i sig rök i andra hand är i princip samma sak som att röka själv. Den som är passiv rökare kan alltså få i sig lika mycket av de skadliga ämnen och gifter som finns i tobaksrök som rökaren får. Är man dessutom känslig för rök så kan det även kännas obehaglig och irriterande. Och så luktar det så klart inte gott – lukten fastnar också i icke-rökarens kläder och hår, lika lätt som hos rökaren.

Vanliga symtom eller besvär som kan uppstå är:

 • irriterade ögon
 • hosta
 • svidande känsla i halsen
 • huvudvärk
 • andfåddhet

Mängden rök och hur länge man utsätts för det är förstås direkt avgörande för hur pass stora negativa effekter på hälsa man riskerar. Följande risker finns när man vistas i närheten av en rökare:

 • Exponering för tobaksrök under lång tid kan leda till större risk för lungcancer med 20 procent
 • Risk att få hjärtinfarkt ökar med 30 procent
 • För personer med hjärtsjukdom kan passiv rökning öka risken för kärlkramp
 • Astma och allergi kan förvärras av tobaksrök, likaså öka risken för kroniska luftvägssymtom

Röker du men vill minimera hälsorisker för din omgivning och din familj? Kom då ihåg att:

 • Alltid försöka röka på ett rejält avstånd från andra, särskilt barn
 • Försök att byta kläder när du har rökt – inrökta tygmaterial bär med sig rökens giftiga ämnen
 • Testa att byta ut cigaretten mot ett rökfritt nikotinläkemedel, exempelvis sugtabletter, nikotinpåsar eller nikotinspray. Dessa tar udden av ditt röksug och har en stor fördel i att de inte besvärar någon annan.

Passiv rökning och barn

Barn och tobak är förstås en dålig kombination och små barn är särskilt känsliga för passiv rökning. De barn som växer upp i en miljö med tobaksrök drabbas oftare av luftvägsinfektioner och öroninflammation än barn som lever i rökfria hem. Det beror på att deras lungor helt enkelt fungerar sämre, med slemhinnor och luftvägar som är mer mottagliga för infektioner.

Är du en nybliven förälder? Kom ihåg att passiv rökning i hemmet ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Att hålla hemmiljön fri från tobaksrök är det tryggaste och hälsosammaste alternativet. 🚭

Att sluta med cigaretter som förälder är alltså en stor gåva, inte bara till dig själv, utan även till dina barn och sin partner. Familjen har större chans att hålla sig friska och potentiellt får man också mer tid tillsammans.

Passiv rökning vid graviditet och amning

Är du gravid är det rekommenderat att undvika rökiga miljöer så långt det är möjligt. Röken som mamman andas in påverkar nämligen fostret i magen på ett mycket negativt sätt. Bland annat är det mer sannolikt att barnet drabbas av allergier eller astma.

Listan över risker kan dessvärre göras ännu längre. Studier visar till exempel att passiv rökning under graviditeten kan leda till att barnets motoriska förmågor och uppmärksamhet försämras avsevärt. Ett barn vars mamma utsatts för passiv rökning är mer benäget att själv bli tobaksberoende under tonåren.

Hur drabbar passiv rökning min hund och andra husdjur?

Det är inte bara människors hälsa som är i farozonen när det gäller tobaksrök. Även våra fyrfota vänner mår dåligt när husse eller matte röker. En studie från University of Glasgow visar till exempel att risken för att husdjuren drabbas av cancer ökar i ett rökande hushåll.

I synnerhet katter löper stor risk. 😿 Forskarnas hypotes innebär att det sätter sig stora mängder skadliga ämnen i pälsen och att de får i sig gifterna när de tvättar sig.

Man ska också komma ihåg att våra husdjur har rejält känsliga små nosar. Många av oss människor har väldigt svårt för lukter av tobaksrök. En hund med ett långt mer utvecklat luktsinne kan då rimligen antas lida ännu värre än vi gör.