Passiv rökning | Så påverkas husdjur och barn | Zonnic
scroll-to-top
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
Passiv rökning
Passiv rökning

Passiv rökning – ett hälso- och miljöproblem

Rökning berör inte bara rökaren. Även närstående och personer i rökarens omgivning kan påverkas negativt av rökning – även om de själva aldrig tar ett bloss. Att sluta röka kan alltså vara positivt för fler än dig själv. Din familj och dina vänner tjänar också på att du fimpar för gott.

Allt om passiv rökning

Vad menas med passiv rökning?

Passiv rökning betyder att du inte röker själv, men att du utsätts för tobaksrök från personer i din omgivning och att du på så sätt drabbas av allt det där skadliga som rökningen för med sig.

Att utsättas för passiv rökning, eller miljötobaksrök som det ibland kallas, under långa perioder är en lika stor hälsorisk som traditionell rökning. Fem till tio lungcancerfall om året kan kopplas till passiv rökning, och cirka 400 fall av hjärt- kärlsjukdomar.

Vad innebär passiv rökning för min hälsa?

Att få i sig rök i andra hand är i princip samma sak som att röka själv. Den som utsätts för passiv rökning kan alltså få i sig lika mycket av de skadliga ämnen och gifter som finns i tobaksrök som rökaren får. Är man dessutom känslig för rök så kan den passiva rökningen även kännas obehaglig och irriterande. Och så luktar det så klart inte gott – en lukt som dessutom fastnar i icke-rökarens kläder och hår lika lätt som hos rökaren.

Vanliga symtom eller besvär vid passiv rökning är:

 • irriterade ögon
 • hosta
 • svidande känsla i halsen
 • huvudvärk
 • andfåddhet

 

Vad händer i kroppen när man röker? Vi har listat biverkningar av att röka.

Mängden rök och hur länge man utsätts för passiv rökning är förstås direkt avgörande för hur pass stora negativa effekter på hälsa man riskerar:

 • Exponering för tobaksrök under lång tid kan öka risken för lungcancer med 20 procent.
 • Risken för hjärtinfarkt ökar med 30 procent.
 • För personer med hjärtsjukdom kan passiv rökning öka risken för kärlkramp.
 • Astma och allergi kan förvärras av passiv rökning, likaså öka risken för kroniska luftvägssymtom.

 

Röker du men vill minimera hälsorisker för din omgivning och din familj? Kom då ihåg att:

 • Alltid försöka röka på ett rejält avstånd från andra, särskilt barn.
 • Försök att byta kläder när du har rökt – inrökta tygmaterial bär med sig rökens giftiga ämnen.
 • Testa att byta ut cigaretten mot ett rökfritt nikotinläkemedel, exempelvis sugtabletter, nikotinpåsar eller nikotinspray. Dessa tar udden av ditt röksug och har en stor fördel i att de inte besvärar någon annan.

Passiv rökning och barn

Barn och tobak är förstås en dålig kombination och små barn är särskilt känsliga för passiv rökning. Barn som växer upp i en miljö med tobaksrök drabbas oftare av luftvägsinfektioner och öroninflammation är barn som lever i rökfria hem. Det beror på att deras lungor helt enkelt fungerar sämre, med slemhinnor och luftvägar som är mer mottagliga för infektioner.

Nybliven förälder? Kom ihåg att passiv rökning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Att hålla hemmiljön fri från tobaksrök är det tryggaste och hälsosammaste alternativet. 🚭

Att sluta röka som förälder är alltså en stor gåva inte bara till sig själv, utan även till sina barn och sin partner. Familjen har större chans att hålla sig friska och potentiellt får man också mer tid tillsammans.

Passiv rökning vid graviditet och amning

Är du gravid är det rekommenderat att undvika rökiga miljöer så långt det är möjligt. Röken som mamman andas in påverkar nämligen fostret i magen på ett mycket negativt sätt. Bland annat är det mer sannolikt att barnet drabbas av allergier eller astma.

Men listan över risker kan dessvärre göras ännu längre. En studie visar till exempel att passiv rökning under graviditeten kan göra så att barnets motoriska förmågor och uppmärksamhet försämras avsevärt. Ett barn vars mamma utsatts för passiv rökning är mer benäget att själv bli tobaksberoende under tonåren.

Hur drabbar passiv rökning min hund och andra husdjur?

Det är inte bara människors hälsa som är i farozonen när det gäller passiv rökning. Även våra fyrfota vänner mår dåligt när husse eller matte röker. En studie från University of Glasgow visar till exempel att risken för att husdjuren ska drabbas av cancer ökar i ett rökande hushåll.

I synnerhet katter löper stor risk. 😿 Forskarnas hypotes är att det sätter sig stora mängder skadliga ämnen som sitter i pälsen och att de får i sig gifterna när de tvättar sig.

Man ska också komma ihåg att våra husdjur har rejält känsliga små nosar. Många av oss människor har väldigt svårt för lukter av tobaksrök. En hund med ett långt mer utvecklat luktsinne kan då rimligen antas lida ännu värre än vi gör.