Rökning och graviditet

Rökning under graviditeten kan få allvarliga konsekvenser för både modern och det växande barnet. Det kan bland annat leda till en ökad risk för låg födelsevikt, för tidig födsel och komplikationer för både mamman och barnet.

Fostret tar upp kolmonoxid som stannar kvar länge. Det är därför viktigt att överväga att sluta röka för att skydda det ofödda barnets hälsa.

Studier har visat att rökning under graviditeten ökar risken för flera allvarliga komplikationer, ibland med långsiktiga konsekvenser. En studie använde data från det svenska Medicinska födelseregistret och fann att barn som utsatts för rökning hade högre risk för typ 1-diabetes, medan kvinnor som tidigare varit gravida och rökt hade ökad risk för övervikt och graviditetskomplikationer. Alla resultat pekar alltså på vikten av att inte röka under graviditeten.

Ökad diabetesrisk hos barn med rökande mammor | Vårdfokus (vardfokus.se)

Risker för det växande barnet

Nikotin, som är den centrala beståndsdelen i cigaretter och även tobaksprodukter som snus, har en betydande inverkan på fostrets utveckling och storlek under graviditeten. Det har en negativ påverkan på blodflödet i både livmodern och moderkakan. Denna försämring i blodcirkulationen resulterar i minskad syre- och näringsförsörjning till fostret, vilket i sin tur leder till att fostret inte växer i den takt det borde. Det kan leda till att barnet får en lägre födelsevikt än normalt. Att därför undvika nikotin under denna kritiska period är viktigt för att säkerställa en hälsosam utveckling och födelse för det ofödda barnet.

Även om snus innehåller mycket nikotin är det viktigt att påpeka att rökning medför fler risker än snusning, och detta beror på att cigaretter innehåller betydligt fler farliga ämnen än i snus som kan ha skadliga effekter på hälsan. Det är dock viktigt att notera att nikotinet inte bara påverkar gravida kvinnor som röker, utan även de som använder snus under graviditet.

Risker för mamman

Det finns flera andra risker och komplikationer som är kopplade till rökning under graviditeten. Först och främst finns risken att förlossningen sätter igång[LS9] för tidigt. Det kan leda till komplikationer för både barnet och mamman. En annan farlig komplikation är att moderkakan kan lossna. Moderkakan är avgörande för att förse fostret med syre och näring, och om den lossnar för tidigt kan det vara livshotande för barnet. Det finns även en ökad risk för missfall eller att fostret dör om man fortsätter röka under graviditeten. Sammantaget är det tydligt att tobaksanvändning under graviditeten kan få allvarliga konsekvenser för både mamma och barn.

Dessa risker gäller även för gravida kvinnor som utsätts för passiv rökning. Läs mer om passiv rökning hos gravida här.

Kan jag använda Zonnics produkter under tiden jag är gravid och ammar?

Säkerheten för dig och ditt ofödda barn är viktig. Därför vill vi vara tydliga med att våra produkter, både munhålespray och portionspåsar, innehåller nikotin och bör undvikas under graviditeten. Tala med din mödravårdscentral eller läkare för att få vidare hjälp.

Bipacksedel nikotinpåse https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20070706000080

Bipacksedel nikotinspray Zonnic Pepparmint – FASS Allmänhet

Om du behöver hjälp med att sluta röka finns sluta-röka-linjen, en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av landstinget. Den är tillgänglig för alla som önskar sluta. Du har möjlighet att ringa eller chatta med erfarna rådgivare som har medicinsk bakgrund och är specialiserade inom tobaksavvänjning. Dessa kvalificerade experter är där för att erbjuda individanpassad hjälp och stöd.