Varje cigarett du väljer
bort är en seger!

Frågor och svar om rökning och passiv rökning

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR MAN RÖKER?

Cigarettrök innehåller mer än 6500 ämnen varav ungefär 150 är bevisat skadliga. Bland annat giftiga tungmetaller och kolmonoxid som kan ge hjärt- och kärlskador, samt cancerframkallande ämnen som bensen. När en cigarett är tänd uppstår flera kemiska reaktioner, när röken sedan andas in ökar risken för skador i lungorna. Tillsammans med blodet transporteras även de skadliga ämnena ut i kroppen.

 

VAD HÄNDER NÄR MAN SLUTAR RÖKA?

Redan 20 minuter efter att man rökt en cigarett börjar pulsen och blodtrycket återgå till en normal nivå och efter 12 timmar är kolmonoxidnivåerna också normala igen. Efter 2-12 veckor börjar blodcirkulationen och lungfunktionen förbättras. Ett rökstopp förbättrar kroppens känslighet för insulin och riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Även ditt smak- och luktsinne kommer förbättras. De stora förändringarna i kroppen tar lite längre tid. När man varit rökfri i ett år har bland annat risken för hjärtinfarkt halverats och efter 10 år har risken för lungcancer sjunkit till hälften.


HUR PÅVERKAS KROPPEN AV PASSIV RÖKNING?

Att rökning är farligt vet de flesta redan, men hur farligt passiv rökning är har färre koll på. Om man utsätts för passiv rökning under en längre period medför det samma hälsorisker som aktiv rökning. Den som röker får inte i sig hela cigaretter utan den farliga röken når även ut till omgivningen. Det innebär att risken för tobaksrelaterade sjukdomar ökar för den som lever med en rökare. Barn är extra känsliga.

 

 

 

 Köp Zonnic här
 Köp Zonnic här