Lindra röksuget med nikotinplåster

Kan en liten lapp på armen verkligen vara till någon hjälp för den som vill trappa ner på rökningen? Forskning och erfarenhet säger ja! Nikotinplåster är ett av de mest beprövade metoderna för att sluta med rökning. Det är alltså en etablerad och framgångsrik metod som varit till hjälp för många människor.

Mycket har hänt sedan nikotinplåster lanserades i början på nittiotalet. Tekniker och produkter har utvecklats och effektiviserats och idag finns ett antal olika typer av plåster att välja mellan. Här kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om det beprövade nikotinläkemedlet.


 

Allt om Nikotinplåster


Vad är nikotinplåster?

Nikotinplåster är ett av de mest kända läkemedlen för tobaksavvänjning. I cirka 30 år har det funnits som ett väl beprövat och effektivt hjälpmedel för personer som kämpar med att sluta röka. Många kliniska studier har kunnat visa på bra effekt och resultat.

Plåstret innehåller helt enkelt nikotin som absorberas via huden, når blodet och dämpar röksug och abstinensbesvär.

Nikotinplåster klassificeras som ett läkemedel och finns att köpa på apotek och i livsmedelsbutiker.

Hur fungerar det?

Egentligen är det samma princip som ett vanligt plåster. Du sätter det på huden

där det snabbt klistrar fast. Skillnaden är förstås att vanliga plåster används för sår, medan nikotinplåster används för rökavvänjning.

Plåstret placeras på huden och avsöndrar en liten mängd nikotin in i kroppen. Genom att en kontrollerad dos nikotin absorberas via huden får du en jämn, balanserad nikotinbehandling över hela dagen.

Det finns många olika sorters nikotinplåster. Du kan alltså hitta en variant som passar dig och dina behov.

Olika typer är till exempel:

 • Plåster med olika verkningstider (exempelvis 16 eller 24 timmar)
 • Plåster med olika nikotinhalt och styrka
 • Olika storlekar
 • Olika färger

Plåstret bär du på huden, ofta på överarmen, men det går att sätta det i princip var som helst på överkroppen – kanske vill du kunna dölja det med dina kläder eller så har du vissa delar av huden som är mer eller mindre känsliga.

Vilka fördelar och nackdelar finns det?

Alla har olika preferenser när det gäller nikotinläkemedel. Det som fungerar för en kan vara helt fel för en annan. Och precis som med alla andra läkemedel har nikotinplåster olika fördelar och nackdelar.

Med en samlad bild av vad som kan hända när du använder läkemedlet blir det enklare för dig att hitta ett hjälpmedel som passar dig och dina behov.

Fördelar:

 • Med en kontinuerlig avsöndring av nikotin under dagen får du en jämn nivå av nikotin i blodet och därför mindre risk för plötsligt röksug
 • Plåstren räcker länge, en dag eller ett dygn
 • Plåster är diskreta och kan enkelt appliceras på huden

Nackdelar:

 • Den stora nackdelen med plåster är att de ger en mycket långsam effekt, så om man tar ett plåster när röksuget slår till så har man ingen effekt förrän timmar senare
 • Har ofta ett högt pris
 • Inte möjligt att själv dosera mängden nikotin du får i dig
 • Kan irritera huden
 • Ger ingen oral stimulans, vilket kan vara en svårbruten vana för rökare

Vad innehåller nikotinplåster?

Den verksamma substansen är förstås nikotin. Plåstren finns i ett antal olika styrkor, vilket gör att du kan hitta en dosering som passar dig och som ger dig tillräcklig hjälp mot abstinensbesvären.

De vanliga styrkorna är:

 • 7 mg
 • 10 mg
 • 14 mg
 • 15 mg
 • 21 mg
 • 25 mg

Den varierande nikotinhalten på olika plåster gör att du gradvis kan trappa ner under din behandling.

Har nikotinplåster några biverkningar?

Att tillföra kroppen nikotin är så klart förenat med ett antal risker. Med nikotinplåster kan man förutom nikotinrelaterade effekter även känna av hudproblem.

Vanliga biverkningar är:

 • Hudbesvär
 • Klåda
 • Illamående
 • Yrsel
 • Magont
 • Sömnstörningar
 • Hjärtklappning

I många fall är dessa besvär övergående och kan avta när du vant dig vid behandlingen. Besvären kan också bero på abstinens från att du slutat röka.

Hur många nikotinplåster ska jag använda?

Det finns dygnsplåster (24 timmar) och dagsplåster (16 timmar). Dessa finns också i olika styrkor.

Den rekommenderade användningen är att sätta på ett dygnsplåster om dagen, vanligtvis på morgonen, och låta det verka i 24 timmar. Då byter du till ett nytt plåster. Dygnsplåster är till för dig som känner röksug när du vaknar och vill ha nikotintillförsel när du sover.

För många räcker det att använda 16-timmarsplåster och därmed endast få nikotintillförsel under dygnets vakna timmar.

Vanligast är att börja behandling med plåster som har hög nikotinstyrka, för att sedan trappa ner med svagare plåster efter cirka en till två månader.

Tänk på att alltid läsa och följa de råd som finns i bipacksedeln.

Vad kostar det?

Olika styrka, antal plåster i förpackningen och vilken leverantör du vänder dig till är alla olika faktorer som påverkar priset. Förpackningar med 14 plåster kostar vanligtvis omkring 300 kronor.

Jag är gravid. Kan jag använda nikotinplåster?

Nej, att nyttja nikotin och tobak när du väntar barn är inte bra. Det finns gott om vetenskapliga resultat som visar hur skadligt nikotin är för fostret. Nikotinet som går in i mammans kropp gör framför allt att blodtillförseln i moderkakan och i livmodern försämras rejält. Det gör i sin tur att barnet får en sämre tillväxt.

Amning och nikotin är inte heller en bra kombination. Nikotinet i mammans blod följer med bröstmjölken och vidare till barnet och utgör en hälsorisk.

Om du är gravid är det bäst att försöka sluta utan nikotinläkemedel, för att helt enkelt minimera riskerna för den lilla och dig själv. Rådfråga läkare eller barnmorska om du behöver mer stöd, råd och hjälp kring nikotinbehandling vid graviditet och amning.

Nikotinplåster och barn

Nikotin är en verksam substans och är särskilt farligt för små barn. Barn som fått i sig nikotin kan få tydliga symtom, till exempel:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Huvudvärk
 • Yrsel

Utsöndringen av nikotin i plåstren är förvisso långsam men det kan fortfarande vara mycket skadligt. Förvara alltid nikotinplåster på avstånd från barnen. Var också noga med att även använda plåster inte hamnar någonstans där nyfikna barn kan få tag på dem. Ett bra tips är att vika ihop det använda plåstret med den klibbiga sidan inåt – det minimerar riskerna att det kan göra skada.

Om ditt barn råkar svälja ett nikotinplåster bör du snarast kontakta giftinformationen och följa de rekommendationer du får.

Var köper jag nikotinplåster?

Nikotinplåster är ett receptfritt läkemedel. Du hittar plåstren på apoteket, bland övriga rökavvänjningsprodukter. De säljs också i livsmedelsbutiker och i webbshoppar.

Du måste vara minst 18 år för att kunna köpa nikotinplåster.

Läs bipacksedeln innan du använder ett plåster. För att få bästa effekt och för att du ska må så bra som möjligt under din behandling är det viktigt att följa rekommenderad dosering och varken ta för höga eller låga doser.

Var på kroppen ska man sätta plåstret?

I princip så fungerar plåstret på de flesta hudområden. Bäst effekt får du dock om det är en bit av huden som inte har sår samt som är torr, ren och inte har hår.

De vanligaste och mest beprövade platserna är:

 • Rygg
 • Överarm
 • Höft
 • Bröstkorg

För att plåstret ska sitta på så effektivt som möjligt bör du pressa det med handflatan så att det fäster ordentligt.

Nikotinplåster kan i vissa fall irritera huden och det är därför bäst att man byter ställe mellan gångerna – låt det gå en vecka innan du återanvänder en plats på huden för att undvika hudbesvär eller klåda.

Känns det obekvämt eller olustigt att bära plåstret så är det ju en enkel sak att dölja det med kläderna. Välj då ett ställe där det helt enkelt inte syns. Att sluta med rökning och stå emot abstinensbesvär är tufft nog som det är – du ska inte behöva känna någon skam eller obehag för att du tar hjälp av ett nikotinläkemedel.

Vad händer om jag röker samtidigt som jag använder ett plåster?

Röksug är en stark kraft och även den som använder nikotinplåster kan trots det känna begäret efter en cigarett. Men vad händer om du röker samtidigt som du har ett plåster på?

Effekten är förstås beroende på hur känslig för eller van man är vid höga doser av nikotin, men det är inte rekommenderat att använda nikotinplåster och fortsätta röka som vanligt. Även den som är en van och mångårig tobaksanvändare kan drabbas av nikotinförgiftning och må riktigt dåligt.

Vad händer om jag får i mig för mycket nikotin?

Du kan bland annat känna av:

 • Hög puls
 • Illamående
 • Kräkningar

Har du redan hjärt-kärlsjukdom bör du prata med läkare då nikotinförgiftning kan vara särskilt farligt. Den övergripande tanken med nikotinplåster är ju dessutom att i slutändan göra dig fri från beroende – inte att bara ersätta en nikotinkälla med en annan. Använd plåstren som det anvisas så har du större chans att nå dina mål och påbörja ditt rök- och nikotinfria liv.

Behöver du inspiration för att komma igång? Läs mer om fördelar med att sluta röka.